دنبال چه چیزی هستید؟

در حال حاضر راحت تر از همیشه شما میتوانید به سرعت بر روی دیسک های خارجی و دیسک های سخت را در سیستم عامل مک رمزگذاری کنید، که درایوهای USB، فایروایل، و یا حتی کارت های SD نیز میتوانیم رمزگذاری کنیم. در حالی که شما هنوز هم می تواند با استفاده از این طریق بر […]