دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه ی Riffstation گیتار را یاد بگیرید یا اگر بلد هستید به کار آموزان و یا علاقه مندان اطراف خود یاد بدهید ! این برنامه به شما کمک می کند با ابزار ها و صدا های دقیق از ساز گیتار با این ساز بیشتر آشنا شوید و هم یاد بگیرید و هم به دیگران یاد […]

با برنامه ی Riffstation گیتار را یاد بگیرید یا اگر بلد هستید به کار آموزان و یا علاقه مندان اطراف خود یاد بدهید ! این برنامه به شما کمک می کند با ابزار ها و صدا های دقیق از ساز گیتار با این ساز بیشتر آشنا شوید و هم یاد بگیرید و هم به دیگران یاد […]