دنبال چه چیزی هستید؟

Cleaner-App Pro برنامه‌ای همه‌کاره است که به شما در پاکسازی فضای ذخیره‌سازی مک کمک می‌کند. اگر فایل‌های تکراری زیادی دارید یا می‌خواهید بدانید حافظه دستگاهتان با چه فایل‌هایی پر شده است، می‌توانید با خیال راحت این کار را به Cleaner-App Pro بسپارید. این برنامه از ابزارهای مهمی مثل تمیزکننده فضای دیسک، پیداکننده فایل‌ها تکراری و فایل‌ها با نام‌های مشابه و… استفاده […]

Cleaner-App Pro برنامه‌ای همه‌کاره است که به شما در پاکسازی فضای ذخیره‌سازی مک کمک می‌کند. اگر فایل‌های تکراری زیادی دارید یا می‌خواهید بدانید حافظه دستگاهتان با چه فایل‌هایی پر شده است، می‌توانید با خیال راحت این کار را به Cleaner-App Pro بسپارید. این برنامه از ابزارهای مهمی مثل تمیزکننده فضای دیسک، پیداکننده فایل‌ها تکراری و فایل‌ها با نام‌های مشابه و… استفاده […]