در دنیای اپل بگرد

Virus Scanner Plus 3.11

دانلود

برنامه Virus Scanner Plus به شما اجازه می دهد تا برنامه هایی که در حال اجرا می شوند را اسکن کند ، همچنین تمام سیستم را اگر بخواهید اسکن می کند و از ورود ویروس ها در تمام زمان ها جلو گیری می نماید !

 

همچنین اگر شما فایلی را دانلود کنید و یا از جای غیر امنی دریافت نمایید برنامه باعث می شود که از مک شما محافظت نماید !

 

 

نیازمندی سیستم

OS X 10.7 به بعد و پردازنده ۶۴Bit

اسکرین شات

Virus Scanner Plus 3.11