دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه TextLab یک برنامه ویرایشگر متن با ابزار های قدرتمند می باشد که به شما بهترین حال ممکن را در خروجی پیشنهاد می دهد . به طور مثال اگر شما در حال کپی کردن متنی به زبان برنامه نویسی JSON در داخل برنامه هستید ، این برنامه نوع استاندارد شده فرمت JSON را به شما پیشنهاد می دهد .

 

پشتیبانی از زبان های :

HTML , XML

– Format

– Validate & Clean up

– Save as HTML , XML

– Save as Escaoed HTML , XML

 

JSON

– Validate & Format

– Save as JSON

 

URL

– Encode

– Decode

– Extract URL parameters into table

 

CSV

– Preview

– Save as CSV

– Export to Excel

– Export with other Delimiters

 

Text

– Upper case

– Lower Case

– Capitalize

– Camel case

– Remove Addinational White spaces

– Base 64 encode and Decode

 

Number

– Mili-seconds to date

– Integer to Binary

– Integer to Hex

– Integer to Octal

– Base 64 encode and Decode

 

نیازمندی سیستم

OS X 10.7.4 به بعد و پردازنده 64Bit

اسکرین شات

TextLab 1.4.4