Apple Numbers 6.0

عضویت و دانلود

با Apple Numbers , کار های حرفه ای بکنید ! تمام برگه در اختیار شماست . چارت های حرفه ای خلق کنید ٬ جدول ها و عکس های زیبا و دراماتیک بسازید و در داده خود استفاده کنید .

شما می توانید بدون وقفه در مک و دستگاه iOS خود فعالیت کنید و مستقیما با افرادی که با اکسل ویندوز کار می کنند فعالیت کنید.

 

نیازمندی سیستم

macOS 10.12 به بعد

اسکرین شات

Apple Numbers