نمایش فایل و پوشه های مخفی در مک با استفاده از ترمینال

در شرایط مختلفی احتیاج به فایل های سیستمی در مک نیاز می شود که اپل برای تمیز نگه داشتن سیستم عامل و البته دستکاری نشدن، آن ها را مخفی می کند که برای نمایش آن ها ۲ روش وجود دارد:

  • روش اول: استفاده از ترمینال
  • روش دوم: استفاده از شورت کات های مک

که امروز به آموزش روش اول می پردازیم.

 

نمایش فایل و پوشه های مخفی در مک با استفاده از ترمینال

برنامه ترمینال (Terminal) را باز کنید و در صفحه باز شده برای مشاهده فایل های مخفی کد زیر را وارد کنید.

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;killall Finder

Show Hidden Files in Mac OS X

مشاهده خواهید کرد که پوشه ها و فایل های مخفی نمایش داده می شود.

Show Hidden Files in Mac OS X

مخفی کردن فایل و پوشه های مخفی در مک با استفاده از ترمینال

برای مخفی سازی دوباره فایل ها اینبار این کد را در ترمینال بنویسید.

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles FALSE;killall Finder

Show Hidden Files in Mac OS X

مشاهده خواهید کرد که مک شما به حالت اولیه خود بر می گردد و دوباره فایل ها و پوشه ها مخفی می شوند.