نحوه غیرفعال شدن خودکار نور پس زمینه صفحه کلید در مک

تا به حال شده در حال تماشای فیلم در مک خود باشید و نور صفحه کلید شما را اذیت کند و مجبور شوید دستی آن را خاموش کنید؟ امروز در مک نید به آموزش این قابلیت می پردازیم.

 

یکی از قابلیت های مفید در macOS شخصی سازی نور کیبورد است. با فعال کردن این گزینه دیگر نیاز نیست که مواقعی که با کیبورد کار دارید نور آن را روشن و مواقعی که کار ندارید نور آن را خاموش کنید. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

 

نحوه غیرفعال شدن خودکار نور پس زمینه صفحه کلید در مک

۱. به قسمت تنظیمات مک (System Preferences) مراجعه کنید.

۲. وارد قسمت Keyboard شوید.

۳. حال گزینه مشخص شده در تصویر زیر را فعال کنید و سپس مدت زمانی که می خواهید به طور خودکار نور کیبورد خاموش شود را انتخاب کنید.

How to Automatically Turn Off Keyboard Backlighting with System Inactivity on MacOS

مشاهده خواهید کرد که در صورتی که با مک خود کار نکنید، نور پس زمینه صفحه کلید در زمان تعیین شده خاموش خواهد شد. موفق باشید.