جلوگیری از خاموش شدن خودکار صفحه در مک

حتما برای شما هم پیش آمده است که در صورتی که با مک خود پس از یک زمان مشخص کار نکنید، صفحه آن خاموش می شود و دلیل آن هم واضح است صرفه جویی در مصرف باتری اما اگر قصد غیر فعالسازی آن را دارید آموزش امروز را از دست ندهید.

 

غیرفعال سازی خاموش شدن خودکار صفحه در مک

۱. به تنظیمات مک (System Preferences) مراجعه کنید.

۲. سپس وارد بخش Energy Saver شوید.How to disable auto off screen on macدو تب جدید به اسم های Battery و Power Adapter را مشاهده خواهید کرد که به این معناست که اگر مک در حال شارژ بود پس از چه مدت صفحه خاموش شود.

How to disable auto off screen on mac

۳. حال با توجه به نیاز خود تب مورد نظر را انتخاب کنید و زبانه مشخص شده در تصویر را روی زمان دلخواه تنظیم کنید که در اینجا بر روی Never تنظیم شده است.

پس از اعمال این تنظیمات مشاهده خواهید کرد که صفحه مک شما بعد از زمان دلخواه خاموش می شود.