در دنیای اپل بگرد

WebSnapperPro 2.3.4

دانلود

برنامه WebSnapperPro به شما این امکان را می‌دهد که از صفحات وب عکس بگیرید، این عکس می‌تواند از تمام یک صفحه یا بخشی از آن باشد. همچنین امکان ذخیره تصاویر به فرمت‌های مختلف مانند PDF و دیگر فرمت‌ها را نیز دارد.

 

نیازمندی سیستم

OS X 10.10 به بعد ورپازنده ۶۴Bit

اسکرین شات

WebSnapperPro 2.3.4