دنبال چه چیزی هستید؟

در مک برخی اوقات دوست دارید که همزمان چندین تصاویر را باز کنید که در برنامه Preview اگر تصاویر چندگانه را باز کنید گاهی اوقات تصاویر در یک پنجره به صورت گروه بندی باز می‌شود یا گاهی اوقات به طور جداگانه در پنجره‌های جداگانه باز می‌شود. اگر می‌خواهید تمام تصاویر با به یک پنجره واحد در برنامه Preview باز […]