دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Easy New File به Finder شما یک سری ابزار جدید اضافه می‌کند و زمانی که کلیک راست می‌کنید می‌توانید از ابزار‌های این برنامه استفاده کنید. ویژگی‌ها امکان ساخت فایل جدید امکان کپی کردن مسیر فایل (file path) پشتیبانی از تمامی extensionها و فرمت‌های برنامه‌های مختلف امکان اجرای برنامه Terminal در مسیر مشخص شده

برنامه Easy New File به Finder شما یک سری ابزار جدید اضافه می‌کند و زمانی که کلیک راست می‌کنید می‌توانید از ابزار‌های این برنامه استفاده کنید.