دنبال چه چیزی هستید؟

اگر شما هم قصد دارید تمامی تاریخ تولد‌های Contact list خود را در یک جا مشاهده کنید و در هر زمان که تولد دوستانتان نزدیک بود به شما اعلام کند، برنامه Daily Birthday Reminder اینجا برای شماست.