Daily Birthday Reminder

دانلود رایگان
  • دانلود Daily Birthday Reminder برای مک
  • دانلود Daily Birthday Reminder برای مک
  • دانلود Daily Birthday Reminder برای مک

اگر شما هم قصد دارید تمامی تاریخ تولد‌های Contact list خود را در یک جا مشاهده کنید و در هر زمان که تولد دوستانتان نزدیک بود به شما اعلام کند، برنامه Daily Birthday Reminder اینجا برای شماست.

 

ویژگی‌ها

  • نمایش روزشمار برای تاریخ تولد فردی
  • جستجو دقیق بر اساس اسم، ماه و روز
  • ریمایندر روز تولد