دنبال چه چیزی هستید؟

ColorWell برنامه و تولید کننده تم‌های رنگی حرفه‌ای است. این برنامه با پشتیبانی کامل از تاریخچه و همگام سازی پالت macOS به شما در ساخت پالت‌های رنگ کمک می‌کند.  ویژگی‌ها پالت‌های رنگی گسترده – این برنامه پالت‌های رنگی را با انتخابگر رنگ سیستم macOS همگام‌سازی می‌کند. بنابراین، تمام طرح‌های رنگی با دقت ایجاد شده و شما برای استفاده از آن‌ها […]

ColorWell برنامه و تولید کننده تم‌های رنگی حرفه‌ای است. این برنامه با پشتیبانی کامل از تاریخچه و همگام سازی پالت macOS به شما در ساخت پالت‌های رنگ کمک می‌کند.  ویژگی‌ها پالت‌های رنگی گسترده – این برنامه پالت‌های رنگی را با انتخابگر رنگ سیستم macOS همگام‌سازی می‌کند. بنابراین، تمام طرح‌های رنگی با دقت ایجاد شده و شما برای استفاده از آن‌ها […]