دنبال چه چیزی هستید؟

Darkest Dungeon نام بازی استراتژی است که شما را رهبر سربازانی می کند که باید به آنها آموزش دهید. این بازی که در سبک نقش آفرینی است شما را وارد جهانی عجیب و غریب می کند که باید به کشف اسرار با دشمنان متفاوت بپردازید .

گارد ساحلی باشید! در بازی COAST GUARD شما یک گارد زندگی یک افسر هستید و باید بیشترین تلاش های خود برای کار انجام دهید. زندگی در کنار دریا با تمامی جوانب بسیار سخت و خطرناک است.