دنبال چه چیزی هستید؟

F-Stop ( با نام قبلی Flicker1 ) یک مدیریت شبکه اجتماعی Flickr می باشد که به یوز امکان استفاده از Flickr را به صورت ساده ٬ زیبا و کاربر پسند می دهد که از ویژگی های آن می توان به اطلاعات عکس ها ٬ کنترل فعالیت Flickr اشاره کرد .

F-Stop ( با نام قبلی Flicker1 ) یک مدیریت شبکه اجتماعی Flickr می باشد که به یوز امکان استفاده از Flickr را به صورت ساده ٬ زیبا و کاربر پسند می دهد که از ویژگی های آن می توان به اطلاعات عکس ها ٬ کنترل فعالیت Flickr اشاره کرد .