دنبال چه چیزی هستید؟

Disk Xray برنامه‌ای جهت نمایش فایل‌ها و پوشه‌های همسان و ابزار پاکسازی برای سیستم عامل مک است. این برنامه دارای ۳ عملکرد بنیادی است و به خوبی آن‌ها را اجرا می‌نماید. همچنین برای شما بالا ترین درجه امنیت و بازیابی تمامی فایل‌هایی که شما آن‌ها را به طور تصادفی حذف کرده‌اید را فراهم می‌کند. اسکنر پوشه اسکنر پوشه […]

Disk Xray برنامه ای جهت نمایش استفاده اماری، 2 تایی کردن فایل ها و پوشه ها و ابزار پاکسازی برای OS X می باشد. این برنامه دارای 3 عملکرد بنیادی است، و به خوبی انها را اجرا می نماید. همچنین برای شما بالا ترین درجه امنیت و بازیابی تمامی فایلهایی که شما انها را به […]

Disk Xray برنامه ای جهت نمایش استفاده اماری، 2 تایی کردن فایل ها و پوشه ها و ابزار پاکسازی برای OS X می باشد. این برنامه دارای 3 عملکرد بنیادی است، و به خوبی انها را اجرا می نماید. همچنین برای شما بالا ترین درجه امنیت و بازیابی تمامی فایلهایی که شما انها را به […]

Disk Xray برنامه ای جهت نمایش استفاده اماری، 2 تایی کردن فایل ها و پوشه ها و ابزار پاکسازی برای OS X می باشد. این برنامه دارای 3 عملکرد بنیادی است، و به خوبی انها را اجرا می نماید. همچنین برای شما بالا ترین درجه امنیت و بازیابی تمامی فایلهایی که شما انها را به […]