دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Screen Snapshot یک ابزار حرفه‌ای برای اسکرین شات گرفتن در سیستم‌عامل مک شماست. این برنامه به شما امکان عکس‌برداری در انواع مختلفی را می‌دهد که در ادامه ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ویژگی‌ها اسکرین شات گرفتن به صورت Full Screen اسکرین شات گرفتن پنجره خاصی Window mode اسکرین شات گرفتن از قسمت خاصی […]

برنامه Screen Snapshot یک ابزار حرفه‌ای برای اسکرین شات گرفتن در سیستم‌عامل مک شماست. این برنامه به شما امکان عکس‌برداری در انواع مختلفی را می‌دهد که در ادامه ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ویژگی‌ها اسکرین شات گرفتن به صورت Full Screen اسکرین شات گرفتن پنجره خاصی Window mode اسکرین شات گرفتن از قسمت خاصی […]

برنامه Screen Snapshot یک ابزار حرفه‌ای برای اسکرین شات گرفتن در سیستم‌عامل مک شماست. این برنامه به شما امکان عکس‌برداری در انواع مختلفی را می‌دهد که در ادامه ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ویژگی‌ها اسکرین شات گرفتن به صورت Full Screen اسکرین شات گرفتن پنجره خاصی Window mode اسکرین شات گرفتن از قسمت خاصی […]

برنامه Screen Snapshot یک ابزار حرفه‌ای برای اسکرین شات گرفتن در سیستم‌عامل مک شماست. این برنامه به شما امکان عکس‌برداری در انواع مختلفی را می‌دهد که در ادامه ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ویژگی‌ها اسکرین شات گرفتن به صورت Full Screen اسکرین شات گرفتن پنجره خاصی Window mode اسکرین شات گرفتن از قسمت خاصی […]