دنبال چه چیزی هستید؟

Old World یک بازی استراتژیک تاریخی است که در آن شما امپراتوری خود را در طول نسل‌های مختلف رهبری می‌کنید و میراثی بزرگ می‌سازید تا فراتر از سال‌های زندگی شما دوام بیاورد. این بازی برای دوره رهبران بزرگ تاریخ است، رهبرانی که یا از افراد محترم بوده‌اند یا از افراد مخوف. اما شما می‌خواهید کدام یکی باشید؟ برای […]