Juice 1.2.2

عضویت و دانلود
  • دانلود Juice برای مک

File Juicer برنامه ای که با ابزار drag & drop می تواند فایل ها را باز کند و آن را بررسی کنید . این برنامه مخصوص پیدا کردن و استخراج کردن عکس ها ٬ ویدئو ها ٬ صدا ها و یا متن ها که باز کردن آن به روش های دیگر سخت می باشد به کار می رود .

 

این برنامه پیدا و استخراج می کند : JPEG , JP2 , PNG, GIF, PDF , BMP, WMF, EMF ,PICT, TIFF , Flash , ZIP, HTML,Wav , AVI, MOV, MP4,MPG , MP3,AIFF, AU, WMV و فایل های متنی که شامل این فرمت های می شود .

 

ویژگی‌ها

  • اگر شما می خواهید فایل های images/sounds/videos را از PDF و یا سند word استخراج کنید
  • اگر شما فایل قدیمی دارید که با برنامه های فعلی قادر به باز کردن آن نیستید
  • اگر شما ایمیلی با ضمیمه دریافت کردید که قادر به باز کردن آن نیستید .
  • اگر شما فایل ها و یا دیتابیس خراب دارید
  • اگر شما فلش کارت آسیب دیده دارید
  • و یا اگر این بسیار سریعتر از copy paste فایل ها است.