4K Video Downloader Pro - مک نید

جستجو در کامل‌ترین آرشیو مک ایران:

4K Video Downloader Pro

نسخه 4.31.1
4k Video Downloader به شما اجازه دانلود و ذخیره فایل‌های ویدیویی،...

اسکرین شات

توضیحات

4k Video Downloader به شما اجازه دانلود و ذخیره فایل‌های ویدیویی، صوتی و زیرنویس را از وبسایت Youtube با بالاترین کیفیت می‌دهد. دانلود تمام ویدیو‌های playlist و یا کانال تنها با یک کلیک! فایل‌های ویدئو خود را در فرمت های MP4 ،MKV ،3gp و یا حتی mp3 ذخیره کنید!

این برنامه هیچ تولباری ندارد، هیچ تبلیغی داخل آن نیست و هیچ کاری نمی‌کند که شما از برنامه زده شوید! فایل نصب ما به طور کامل پاکسازی شده است و نگران چیزی نباشید. تنها لینک را کپی کنید و باقی کار ها را برنامه انجام می‌دهد.

ویژگی‌ها

 • دانلود تمامی ویدیو‌های playlist و یا کانال تنها با یک کلیک و در فرمت‌های MP4 ،MKV ،M4A ،MP3 ،FLV ،3G و …
 • دانلود ویدیو در کیفیت‌های HD 1080p ،HD 720p ،4K و …
 • دانلود زیر نویس فایل‌ها
 • ابزار Smart Mode را فعال کنید تا تنظیمات دانلود را اعمال کنید و راحت‌تر و سریع‌تر به دانلود بپردازید
 • دانلود فایل‌های ویدیویی در فرمت 3D
 • دانلود فایل‌های ویدیویی و صوتی از سایت‌های Vimeo ،SoundCloud ،Flickr ،Facebook ،DailyMotion
 • همچنین از این برنامه می‌توانید داخل Pc ،Mac ،Linux خود استفاده کنید

دانلود نسخه‌های قبلی 4K Video Downloader Pro

 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.26.0 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.23.2 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.23.1 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.21.5 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.21.2 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.20.3 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.19.3 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.19.2 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.19.1 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.19.0 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.18.5 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.18.4 (نیازمندی سیستم: macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.18.3 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.18.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.18.1 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.18.0 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.17.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.17.1 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.17.0 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.16.4 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.16.3 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.16.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.16.1 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.16.0 CR2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.16.0 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.15.1 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.15.0 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.14.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.14.1 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.14.0 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.13.5 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.13.4 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.12.3 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.12.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.11.3 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.11.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.11.1 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.11 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.10.1 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.10.0 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.9.3 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.9.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.9.0 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.8.2 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.7.3 (نیازمندی سیستم: OS X 10.9 به بعد و پردازنده 64Bit) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.7.2 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.7.0 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.5.0 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.11 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.10 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.9 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.8 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.6 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.5 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.4 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.3 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.2 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4.1 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.4 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.3.2 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.2 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.1.2 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.1.1 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.1 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 4.0 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 3.8.1 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 3.8.0 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
 • دانلود 4K Video Downloader Pro نسخه 3.7 (نیازمندی سیستم: ) عضویت و دانلود
مناسب macOS 10.13 به بعد و پردازنده 64Bit
۱۱۹.۵۶ مگابایت
عضویت و دانلود
نکات ضروری
 • برای حل مشکل خطای is damaged and move to trash از این آموزش استفاده کنید.
 • برای حل مشکل خطای Apple cannot check it for malicious software از این آموزش استفاده کنید.
 • برای حل مشکل خطای unidentified developer app از این آموزش استفاده کنید.
نصب برنامه‌ها توسط تیم مک نید
 • در صورتی‌که در نصب برنامه‌ها یا بازی‌ها به مشکل خورده‌اید و یا زمان کافی برای نصب آن‌ها ندارید، می‌توانید از «خدمات VIP نصب برنامه‌ها» استفاده کنید تا تیم مک نید برنامه‌ها و یا بازی‌های مورد نیاز شما را برای‌تان نصب کنند.
 • برای توضیحات بیشتر و ثبت درخواست خود، می‌توانید از این صفحه استفاده کنید.
مطالب مشابه
 • Fig Player

  برنامه Fig Player یک پخش‌کننده رسانه‌ برای مک است که انواع گسترده‌ای...
 • Video Converter X2

  یک برنامه Video Converter X2 یک نرم‌افزار تبدیل فرمت کامل است...
 • Camtasia

  برنامه Camtasia نرم افزار قدرتمند و جهت رکورد صفحه است! این...
 • Wirecast Pro

  برنامه Wirecast برنامه‌ای جهت پخش زنده از دسکتاپ سیستم شما با کیفیت...
 • Allavsoft Video Downloader Converter

  Allavsoft Video Downloader Converter یک برنامه قوی برای دانلود فیلم‌ها، موزیک ویدیوها، لیست‌های...
 • Downie

  برنامه Downie یک برنامه فوق‌العاده و آسان جهت استفاده برای...
 • zFuse Pro – Player For Everything

  zFuse Pro یک پخش‌کننده ویدیوی سبک، ساده و قدرتمند است. برنامه zFuse Pro...
 • iTubeGo YouTube Downloader

  به کمک برنامه iTubeGo YouTube Downloader، ویدیو ها را با...

نظرات کاربران

 1. mohsen7c@gmail.com گفت:

  سلام ای کاش طریقه نصب برنامه روی مک M1 رو هم توضیح
  میدادین

  • سلام کاربر عزیز،
   به‌راحتی بعد از دانلود و اکسترکت فایل فشرده، فایل DMG را اجرا کرده و آیکن برنامه را به داخل پوشه Applications منتقل کنید تا برنامه نصب شود.
   سپاس

 2. mohsen7c@gmail.com گفت:

  سلام جناب نیکومنش
  روال نصب رو میدونم فابل رو که از حالت زیپ خارج کردم ایکون برنامه رو بهم نداد یه ایکون شبیه هشدار بهم نمایش داد
  من هنوز مشکل نصب ntfs حل که نشد هیچ هارد اکسترنالم هم نمایش نمیده

  • سلام کاربر عزیز،
   وقتی اکسترکت می‌کنید یک فولد بهتون میده و وقتی وارد فایل DMG بشید، آیکن برنامه رو میبینید.
   تست کردیم و همینطوری هست که خدمتتون گفتیم.
   سپاس

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید

نصب و کرک برنامه‌های سیستم‌عامل مک

در صورتی که قصد نصب و کرک برنامه‌ها و یا بازی‌های سیستم‌عامل مک را توسط کارشناسان مک نید دارید، می‌توانید از لینک‌های رو‌به‌رو استفاده کنید تا برنامه‌ها و بازی‌های مد نظر شما در سریع‌ترین زمان ممکن بر روی سیستم شما نصب و کرک شود.