دنبال چه چیزی هستید؟

xScope ابزاری اندازه گیری بسیار کاربردی برای مک شماست. این برنامه که تحت اسکرین مک شما است می تواند بصورت گرافیکی و نمودار از وجه های مختلف اندازه گیری کند. با ما باشید

xScope ابزاری اندازه گیری بسیار کاربردی برای مک شماست. این برنامه که تحت اسکرین مک شما است می تواند بصورت گرافیکی و نمودار از وجه های مختلف اندازه گیری کند. با ما باشید