دنبال چه چیزی هستید؟

Wren برنامه ای جهت حواس بخشیدن برای انجام کار ها در شبکه اجتماعی و ذخیره ی آنها و … می باشد. شما می خواهید کار هایتان را کامل انجام دهید و در طول روز مفید واقع شوید بنابراین Mail و Twitter خود را می بندید!  اما شما چقدر طول روز پست می گزارید؟! و آیا وقتی […]