دنبال چه چیزی هستید؟

Templates for Numbers یک افزونه ی فوق العاده برای برنامه Numbers اپل است . این برنامه 55 قالب مناسب برای وظایف مختلف فراهم می‌کند.