دنبال چه چیزی هستید؟

TagNotate یک برنامه برای مشاهده فایل های PDF می باشد که قابلیت تگ و برچسب گذاری بر روی آنها را دارا می باشد. شما می توانید هر تعداد برچسب  مختلف را بسازید و به راحتی فایل های PDF خود را مدیریت کنید.

TagNotate یک برنامه برای مشاهده فایل های PDF می باشد که قابلیت تگ و برچسب گذاری بر روی آنها را دارا می باشد. شما می توانید هر تعداد برچسب  مختلف را بسازید و به راحتی فایل های PDF خود را مدیریت کنید.