دنبال چه چیزی هستید؟

StatsCenter یک برنامه با ابزار های قدرتمند جهنت کنترل سیستم مک شما می باشد. این برنامه به عنوان Widget در notification center قرار می گیرد و دارای امکانات و ویژگی های بسیاری است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

StatsCenter یک برنامه با ابزار های قدرتمند جهنت کنترل سیستم مک شما می باشد. این برنامه به عنوان Widget در notification center قرار می گیرد و دارای امکانات و ویژگی های بسیاری است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.