دنبال چه چیزی هستید؟

Squish برنامه بسیار ساده برای متراکم کردن عکس های شما برای فایلهای با حجم کمتر می باشد. این برنامه بی شما کمک می کند تا کیفیت را از دست دهدید و یا با تصاویری تار و یا نویزی و غیر قابل تشخیص روبرو نشوید.