دنبال چه چیزی هستید؟

SizeUp به شما اجازه می دهد به راحتی و به سرعت پنجره ها را بر روی صفحه نمایش در جای مناسب قرار دهید ، دو پنجره در کنار هم ، چهار پنجره در کنار هم و یا در حالت تمام صفحه ! و جالب تر از آن همه این کار ها تنها با کلید های کوتاه […]

SizeUp به شما اجازه می دهد به راحتی و به سرعت ویندوز ها را بر روی صفحه نمایش در جای مناسب قرار دهید ، دو ویندوز در کنار هم ، چهار ویندوز در کنار هم و یا در حالت تمام صفحه ! و جالب تر از آن همه این کار ها تنها با کلید های […]

SizeUp به شما اجازه می دهد به راحتی و به سرعت ویندوز ها را بر روی صفحه نمایش در جای مناسب قرار دهید ، دو ویندوز در کنار هم ، چهار ویندوز در کنار هم و یا در حالت تمام صفحه ! و جالب تر از آن همه این کار ها تنها با کلید های […]