دنبال چه چیزی هستید؟

اگر در اتاقی تاریک کار می کنید و یا از آفتاب کمی برخوردار هستید ، برنامه SImple Screen Shade صفحه نمایش شما را بهتر می کند ، این برنامه هم برای سلامتی شما و هم راحتی شما بسیار مفید است .