دنبال چه چیزی هستید؟

Sharpshooter به شما اجازه میدهد اسکرین شات های خود را با دقت تغییر نام دهید. این برنامه یک ابزار کوچک است که به مدیریت اسکرین شات ها کمک می‌کند. Sharpshooter به شما اجازه میدهد تا اسکرین شات های خود را دستکاری و پردازش کنید.در حالی که هنوز ایده ای جدید در ذهن شماست.