دنبال چه چیزی هستید؟

Serviio Pro یک سرور مدیا DLNA می باشد. این برنامه به شما اجازه می دهد تا تمام فایلهای رسانه ای خودرا (موزیک، ویدئو یا عکس) به هر ارائه دهنده دستگاه DLNA مانند Blu-ray player و یا کنسول بازی بر روی شبکه خانگی خود سیر دهید.

Serviio Pro یک سرور مدیا DLNA می باشد. این برنامه به شما اجازه می دهد تا تمام فایلهای رسانه ای خودرا (موزیک، ویدئو یا عکس) به هر ارائه دهنده دستگاه DLNA مانند Blu-ray player و یا کنسول بازی بر روی شبکه خانگی خود سیر دهید.

Serviio Pro یک سرور مدیا DLNA می باشد. این برنامه به شما اجازه می دهد تا تمام فایلهای رسانه ای خودرا (موزیک، ویدئو یا عکس) به هر ارائه دهنده دستگاه DLNA مانند Blu-ray player و یا کنسول بازی بر روی شبکه خانگی خود سیر دهید.

Serviio Pro یک سرور مدیا DLNA می باشد. این برنامه به شما اجازه می دهد تا تمام فایلهای رسانه ای خودرا (موزیک، ویدئو یا عکس) به هر ارائه دهنده دستگاه DLNA مانند Blu-ray player و یا کنسول بازی بر روی شبکه خانگی خود سیر دهید.

Serviio Pro یک سرور مدیا DLNA می باشد. این برنامه به شما اجازه می دهد تا تمام فایلهای رسانه ای خودرا (موزیک، ویدئو یا عکس) به هر ارائه دهنده دستگاه DLNA مانند Blu-ray player و یا کنسول بازی بر روی شبکه خانگی خود سیر دهید.