دنبال چه چیزی هستید؟

SendLater به شما قابلیت ارسال ایمیل را در تاریخ و زمانی که شما مشخص کرده اید را می دهد . به صورت عادی زمانی که شما ایمیلی را ارسال میکنید فورا ایمیل به مقصد میرسد ولی با استفاده از SendLater شما دارای امکانات فوق العاده ای هستید .

SendLater به شما قابلیت ارسال ایمیل را در تاریخ و زمانی که شما مشخص کرده اید را می دهد . به صورت عادی زمانی که شما ایمیلی را ارسال میکنید فورا ایمیل به مقصد میرسد ولی با استفاده از SendLater شما دارای امکانات فوق العاده ای هستید .