دنبال چه چیزی هستید؟

ارسال ایمیل فایل های حجیم برای کاربران از زمان به میدان آمدن ایمیل همیشه مشکل بزرگ بود زیرا که برای  ارسال فایل سقف حجمی در نظر گرفته شده بود. در این آموزش به شما خواهیم گفت چگونه از طریق Mail Drop چگونه تا ۵ گیگابایت اطلاعات ایمیل کنید!