دنبال چه چیزی هستید؟

RipIt فیلم های شما را از روی دیسک گرفته و به روی سیستم مک شما منتقل می کند ، که به شما کمک می کند تا آن ها را مدیریت کرده و به آسانی پخش کنید.