دنبال چه چیزی هستید؟

رفع ارور و خطا های سیستمی و سخت افزاری ممکن است در محیط اصلی سیستم عامل امکان پذیر نباشد و یا شاید نخواهید دیسکی را در محیط اصلی سیستم عامل اجرا و رفع خطا کنید.