دنبال چه چیزی هستید؟

Radium یک برنامه ی کاربردی در زمینه پلیر رادیو بصورت چند شبکه ای می باشد ! این برنامه رادیویی با رابط کاربری بسیار زیبا و دلنشین و کاربری آسان شما را با داشتن بیش از هزاران ایستگاه های رادیویی تا ساعت ها سرگرم می کند.