دنبال چه چیزی هستید؟

بیشتر کاربران مک می‌دانند که موزیک‌ها،برنامه‌ها و اسناد و… را به لطف سیستم جدید مک می‌توان مستقیما از Spotlight اجرا کرد. اما می‌دانستید می‌توانید همان موزیک را مستقیما از Search اجرا کنید؟! با ما همراه باشید.