دنبال چه چیزی هستید؟

PicaText یک برنامه OCR ساده است . ما تنها ابزار ها و دستورات مورد نیاز شما را داخل این برنامه قرار داده ایم . به کمک این برنامه شما می توانید فایل های PDF و تصاویر خود را ویرایش کنید و تمرکز خود را بر روی قسمت های مهم بگذارید و بسیاری از زمان را […]

PicaText یک برنامه OCR ساده است . ما تنها ابزار ها و دستورات مورد نیاز شما را داخل این برنامه قرار داده ایم . به کمک این برنامه شما می توانید فایل های PDF و تصاویر خود را ویرایش کنید و تمرکز خود را بر روی قسمت های مهم بگذارید و بسیاری از زمان را […]