دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک برنامه PhoneView دستگاه های iPhone , iPad , iPod touch خود را با مک همراه کینید و به voicemail , sms/mms , call history , photos , app ، نوشته ها ، مخاطبان و … با یک کلیک دسترسی داشته باشید .