دنبال چه چیزی هستید؟

اگر مک شما توسط دیگران استفاده می شود، شما باید امنیت مک خود را بیش از پیش بالاتر ببرید تا دیگران نتوانند به سیستم شما نفوذ داشته باشند. با آموزش قرار دادن پسورد بر روی Frimware سیستم همراه باشید تا امنیت سیستم خود را بالاتر از همیشه ببرید.