دنبال چه چیزی هستید؟

NotePad یک ویرایشگر متنی ساده و سریع برای کاربران مک می باشد. از این برنامه می توانید برای سند های خود استفاده کنید و یا یادداشت های روزمره شما می باشد.