دنبال چه چیزی هستید؟

Mountain به شما دسترسی می دهد تا درایور های ذخیره سازی خود را از طریق منو بار مدیریت کنید . با استفاده از این برنامه شما می توانید با تنها دو کلیک دستگاه مورد نظر خود را mount , unmount , eject کنید !