دنبال چه چیزی هستید؟

MorphX یک برنامه ساده برای تلفیق دو تصویر و یا دو فیلم در یک دیگر می باشد. این برنامه جالب تصاویر و فیلم های شما را جالب تر از قبل خواهد کرد.