دنبال چه چیزی هستید؟

Minco برنامه ای کم حجم برای دنبال کردن زمان کاری روز مره شما با Mac می باشد. کنترل زمان های کاری تنها یک کلیک با شما فاصله دارد. این برنامه اماده به کار در menubar شما قرار می گیرد و نتها با کلیک بر روی ان شروع به رسیدگی به زمان شما می نماید.

Minco برنامه ای کم حجم برای دنبال کردن زمان کاری روز مره شما با Mac می باشد. کنترل زمان های کاری تنها یک کلیک با شما فاصله دارد. این برنامه اماده به کار در menubar شما قرار می گیرد و نتها با کلیک بر روی ان شروع به رسیدگی به زمان شما می نماید.