دنبال چه چیزی هستید؟

MenuTab for Facebook ( با نام قبلی FaceTab ) علاقه مندان به شبکه اجتماعی فیسبوک را وارد مرحله جدیدی می کند ! یک برنامه خارق العاده جهت مدیریت فیسبوک که دارای تمامی ابزار های مورد نیاز می باشد و این به صورتی می باشد که شما نیازی به باز کردن مرورگر خود ندارید !

MenuTab for Facebook ( با نام قبلی FaceTab ) علاقه مندان به شبکه اجتماعی فیسبوک را وارد مرحله جدیدی می کند ! یک برنامه خارق العاده جهت مدیریت فیسبوک که دارای تمامی ابزار های مورد نیاز می باشد و این به صورتی می باشد که شما نیازی به باز کردن مرورگر خود ندارید !