دنبال چه چیزی هستید؟

MemoryTamer یک برنامه کاربردی جهت آزاد سازی مموری شما در برنامه های اجرا شده در قسمت منو بار می باشد . این برنامه از نوتیفیکشین پشتیبانی می کند و به شما امکان آزاد سازی مموری خود را با دکمه Free Memory Now می دهد .

MemoryTamer یک برنامه کاربردی جهت آزاد سازی مموری شما در برنامه های اجرا شده در قسمت منو بار می باشد . این برنامه از نوتیفیکشین پشتیبانی می کند و به شما امکان آزاد سازی مموری خود را با دکمه Free Memory Now می دهد .

MemoryTamer یک برنامه کاربردی جهت آزاد سازی مموری شما در برنامه های اجرا شده در قسمت منو بار می باشد . این برنامه از نوتیفیکشین پشتیبانی می کند و به شما امکان آزاد سازی مموری خود را با دکمه Free Memory Now می دهد .