دنبال چه چیزی هستید؟

Mail Designer برنامه ای کاربردی برای ساخت قالب های ایمیلی شخصی، خبر نامه ای و … به صورت حرفه ای می باشد. بدون هیچ دانش HTML به راحتی به ساخت قالب های ایمیلی فوق العاده زیبا بپردازید.