دنبال چه چیزی هستید؟

MacFort ابزار سودمند و نواوری برای رمزی کردن و محافظت از داده هاب مستقل نرمافزار های مختلف توسط پسورد می باشد. تنها با زدن 2 کلیک، این برنامه به شما کمک می کند که با داشتن پسورد از چندین فایل های محرمانه داخلی، مانند: Dropbox, Apple Mail, iPhoto Library, Browser history, Contacts, chat history و […]