دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه LilyView یک برنامه سبک‌، حرفه‌ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شماست. از امکانات فوق العاده این برنامه می‌توان به سبک بودن آن، نمایش کنترلگر‌ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ اشاره کرد. سبک – هیچ عکسی در کتابخانه نیس که لود بشود، تنها فولدری که قصد دیدن تصاویر آن […]

برنامه LilyView یک برنامه سبک ، حرفه ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شما می باشد. از امکانات فوق العاده این برنامه می توان به سبک بودن آن ، نمایش کنترلگر ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ اشاره کرد.

برنامه LilyView یک برنامه سبک ، حرفه ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شما می باشد. از امکانات فوق العاده این برنامه می توان به سبک بودن آن ، نمایش کنترلگر ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ اشاره کرد.

برنامه LilyView یک برنامه سبک ، حرفه ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شما می باشد. از امکانات فوق العاده این برنامه می توان به سبک بودن آن ، نمایش کنترلگر ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ اشاره کرد.

برنامه LilyView یک برنامه سبک ، حرفه ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شما می باشد. از امکانات فوق العاده این برنامه می توان به سبک بودن آن ، نمایش کنترلگر ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ اشاره کرد.

LilyView یک برنامه سبک ، حرفه ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شما می باشد . از امکانات فوق العاده این برنامه می تواند به سبک بودن آن ، نمایش کنترلگر ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ می باشد .

LilyView یک برنامه سبک ، حرفه ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شما می باشد . از امکانات فوق العاده این برنامه می تواند به سبک بودن آن ، نمایش کنترلگر ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ می باشد .

LilyView یک برنامه سبک ، حرفه ای جهت مشاهده تصاویر خود بر روی سیستم عامل مک شما می باشد . از امکانات فوق العاده این برنامه می تواند به سبک بودن آن ، نمایش کنترلگر ها هنگام نیاز و پشتیبانی از مولتی تاچ می باشد .